Agenda

Peter Putmans Veteranentoernooi. Geannuleerd !!!
Zaterdag 11 December 2021, 09:45 - 18:00
Contact 
Beste tafeltennis(st)er,
 
Op zaterdag 11 december is het weer tijd voor het traditionele Veteranentoernooi. Helaas is dit jaar de grote man achter dit evenement Peter Putmans ons ontvallen.
We gaan proberen dit toernooi in zijn geest te blijven organiseren. Om Peter extra te eren, gaan we dit toernooi voortaan Het Peter Putmans Veteranentoernooi noemen!
Dit toernooi is bestemd voor iedereen van 35 jaar en ouder. Voor alle duidelijkheid; dit gezelligheidstoernooi is bestemd voor alle huis-, tuin- en keukentafeltennis(st)ers
(recreanten) en verder voor alle competitiespelers binnen de NTTB en TLE.
 
Er zal in de volgende vier klassen worden gestreden :
Klasse A : Comp. spelers in de 1e, en 2e klasse NTTB, en 1e en 2e klasse TLE.
Klasse B : Comp. spelers in de 3e en 4e klasse NTTB, en 3e , 4e en 5e klasse TLE.
Klasse C :Comp. spelers in de 5e en 6e klasse NTTB, en 6e, en 7e klasse TLE.
Klasse D : Comp. Spelers 7e klasse NTTB, 8e klasse TLE en onervaren en minder ervaren spelers.
 
Het toernooi begint om 10.00 uur en zal, mede afhankelijk van het aantal deelnemers (max. 65 personen), om ongeveer 18.00 uur eindigen.
Per klasse zullen een aantal leuke prijzen in het vooruitzicht worden gesteld. Vriendelijk verzoek om 9.45 uur aanwezig te zijn en je te melden bij de toernooileiding in de bestuurskamer.
 
Inschrijving :
Het inschrijfgeld bedraagt €. 5,00 per deelnemer. Je kunt je tot 10 december inschrijven d.m.v. een mail te sturen naar
Het inschrijfgeld kan voor aanvang van het toernooi worden voldaan bij de toernooileiding. Daarnaast kun je ook per bank inschrijven door het benodigde inschrijfgeld tijdig over te maken
op NL93 RABO 015 36 40 561 t.n.v. penningmeester TTV Veldhoven.
 
Wij hopen je zaterdag 11 december a.s. bij TTV Veldhoven te mogen begroeten!
 
Met sportgroeten, namens de toernooileiding.
 

Ton Winters, Matthy Hilgerdenaar en Willem Bakx

Locatie TTV Veldhoven
Burgemeester van Hoofflaan 147
Veldhoven